REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

V kláštornej kaplnke Najsvätejšej Trojice v Stropkove, na sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky, obnovili rehoľné sľuby traja redemptoristi. Na večierni povedali svoje áno Bohu o. Samuel Matúš Čekan, br. Miro Bujdoš a br. Marek Kriška. Prítomným sa prihovoril protoigumen Jaroslav Štelbaský. Zdôraznil, že skladať rehoľné sľuby nie je malá vec a poprial obnovujúcim sľuby, aby vedeli, s pomocou Bohorodičky, nasledovať Krista.

Počas sv. liturgie o 17 hod., v prikláštornom chráme sv. Cyrila a Metoda, v kruhu rehoľných spolubratov, príbuzných i známych, zložili večné rehoľné sľuby br. Peter Labant a br. Jozef Troja. V príhovore protoigumen zdôraznil, že Presvätá Bohorodička už preťala cieľovú pásku a je v nebi. To je aj náš cieľ, dôjsť do nebeského kráľovstva. Na tejto ceste sú však aj ťažkosti, podobne ako je tomu teraz počas letných olympijských hier v čínskom Beijingu, kde sa nad mestom vznáša mrak smogu. Hriech je ako smog, ktorý nám komplikuje život, znižuje viditeľnosť, ale my na to našťastie máme liek. Poprial dvom mladým spolubratom, aby s horlivosťou kráčali do nebeského kráľovstva. Na konci liturgie, po krátkom príhovore stropkovského igumena, prítomným sa prihovoril br. Peter Labant: „Spolu s Jozefom prežívame radosť z toho, že sme boli prijatí do novej rodiny. V srdci teraz máme nebo, ale verím, že budeme prežívať radosť aj v tom skutočnom a trvalom nebi, do ktorého Vás všetkých pozývame.“

Ďakujeme za modlitby za týchto dvoch spolubratov a prosíme o modlitby za nové povolania, aby sme čím skôr boli opäť svedkami podobnej slávnosti.

redemptoristi

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza