Warning: Undefined array key 0 in /data/1/0/103352d8-0c9f-4ddf-afbc-a671fc3ed576/misionar.sk/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/src/Display/DisplayManager.php on line 79

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Relikvie svätého Cyrila v Stropkove

V rámci prípravy na jubileum 1150. výročia príchodu svätých Slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, v našej vlasti po farnostiach Katolíckej cirkvi putujú teraz relikvie svätého Cyrila. Dňa 27. júna 2012 boli prinesené aj do nášho gréckokatolíckeho chrámu zasväteného svätým Cyrilovi a Metodovi, kde boli vystavené k verejnej úcte. Po celý deň prichádzali veriaci aj kňazi zo Stropkova a okolitých dedín dekanátu, aby sa modlili pri relikviách svätého Cyrila. Nech svätý Cyril nám vyprosí dar živej viery, nádeje a lásky k Pánu Bohu.

neboli nájdené žiadne obrázky

(fotografie: Galéria-Kláštor Stropkov-Relikvie sv. Cyrila v Stropkove – 3 fotografie)

Svätý Cyril sa narodil v meste Solúne v severnom Grécku roku 827. Študoval v Carihrade na cisárskej škole s budúcim cisárom Michalom III. Po skončení štúdií zastával vysoké funkcie a prednášal na cisárskej škole. Pre jeho hlboké vzdelanie ho nazývali „filozofom“. Roku 855 odišiel s bratom Metodom do kláštora na horu Olymp v Malej Ázii. Mladý cisár Michal III ich čoskoro poslal ako členov posolstva k Chazarom, ktorí mali svoje sídla medzi Čiernym a Kaspickým morom. Roku 863 ich cisár posiela ako vierozvestcov na Veľkú Moravu ku kniežaťu Rastislavovi. Ešte predtým Cyril, vlastným menom Konštantín, vynašiel slovanskú abecedu zvanú hlaholika a začal prekladať do staroslovienčiny Sväté písmo a liturgické knihy. Slovania ich v našej vlasti prijali s veľkou radosťou. Okrem hlásania evanjelia pripravovali mladých mužov aj na kňazstvo. Koncom roku 866 alebo začiatkom roku 867 podnikli cestu do Ríma. Tu boli slávnostne prijatí pápežom Hadriánom II., ktorý schválil slovanskú liturgiu, ktorú Cyril a Metod zaviedli na Veľkej Morave, a dal vysvätiť ich učeníkov za kňazov. Vyčerpaný Cyril sa už do našej vlasti nevrátil, vstúpil v Ríme do kláštora, kde aj zomrel 14. februára roku 869. Mal iba štyridsaťdva rokov. Pochovali ho v bazilike sv. Klementa v Ríme.

o. Ján Jozef Oharčák C.Ss.R

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email