REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Rok kresťanskej kultúry – Stropkov 15.10. 2010