Warning: Undefined array key 0 in /data/1/0/103352d8-0c9f-4ddf-afbc-a671fc3ed576/misionar.sk/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/src/Display/DisplayManager.php on line 79

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

ROK KRESŤANSKEJ KULTÚRY V STROPKOVE A V OKOLÍ

Rok 2010 v katolíckej cirkvi je rokom kresťanskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne akcie. Niektoré takéto akcie sa konali aj v Stropkove a v jeho okolí.

V piatok 15. októbra, v kláštore redemptoristov v Stropkove, konal sa odborný seminár K PRAMEŇU POZNANIA NAŠEJ VIERY. Na tomto odbornom seminári odzneli prednášky viacerých cirkevných historikov, ktorí priblížili významné osobnosti a udalosti, od sv. Cyrila a Metoda po súčasnosť.

Mgr. Andrej Škoviera, PhD. – Učeníci a spolupracovníci sv. Cyrila a Metoda

Prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. – Užhorodská únia príčiny – genéza a dôsledky

Mons. prof. ICDr. Cyril Vasiľ SJ, PhD. – Biskup Joannes Josephus de Cemelis

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. – Gréckokatolícke farnosti v šarišsko – zemplínskom pomedzí na začiatku 18. storočia v latinských prameňoch

Mgr. Peter Haľko OSBM – Život a dielo Arsenija Kocaka OSBM

Mgr. Milan Lach SJ – Osobnosť Juraja Joanikija Baziloviča OSBM a jeho dielo

ThDr. Peter Borza, PhD. – Gréckokatolíci a udalosti druhej svetovej vojny na východe Slovenska

ThDr. Michal Hospodár, PhD. – Prínos Spolku sv. Cyrila a Metoda pri budovaní vlastnej identity gréckokatolíkov

PhDr. Ernest Sirochman – K zenitu básne

neboli nájdené žiadne obrázky

(fotografie: Galéria-Kláštor Stropkov-Rok kresťanskej kultúry – 11 fotografií)

Tohto roku pripadá aj 320. výročie uskutočnenia synody gréckokatolíckych kňazov v Stropkove.

V sobotu 16. októbra 2010 o 10.00 hod. na Bukovej Hôrke začala svätá liturgia, po ktorej bolo odhalenie a posvätenie pamätnej tabule významnému rehoľnému kňazovi z radu sv. Bazila Veľkého, Arsenijovi Kocakovi OSBM (14. 3. 1737 – 12. 4. 1800). Tento rehoľný kňaz bol významnou osobnosťou 18. storočia. V tomto roku je 210. výročie od úmrtia tohto významného človeka. Bol známy ako profesor, teológ, filozof, jazykovedec, autor prvej rusínskej gramatiky. Slávnosť sa konala v jeho rodisku v Bukovciach, v Chráme povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža na Bukovej Hôrke nad obcou Bukovce – neďaleko Stropkova. Na tejto akcii sa z komunity redemptoristov zo Stropkova zúčastnili o. Jozef Vojtila CSsR, br. Gorazd Figura CSsR a o. Ján Jozef Oharčák CSsR.

Oslavy prvej písomnej zmienky o časti mesta Stropkov – Bokša

Farnosť Stropkov – Bokša spravuje o. Jozef Vojtila CSsR, ktorý v posledných týždňoch pripravoval rôzne akcie pri príležitosti ROKU KRESŤANSKEJ KULTÚRY.

V sobotu 16. októbra 2010 v chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Stropkove – Bokši, bol trochu iný program, ako obvykle:

12.00 Svätý ruženec

12.30 Ďakovný akatist

13.00 Svätá liturgia za zomrelých.

Odovzdávanie ďakovných a pamätných listov, pri príležitosti osláv 620. výročia prvej písomnej zmienky o časti mesta Stropkov – Bokša

14.30 Stretnutie rodákov (konalo sa v záhrade za chrámom)

V nedeľu 17. októbra 2010 program bol nasledovný:

9.30 Svätý ruženec

10.00 Prezentácia histórie o časti mesta Stropkov – Bokša

Na tento deň, na túto nevšednú udalosť, pozvanie o. Jozefa Vojtilu CSsR prijal košický eparcha Mons. Milan Chautur CSsR, ktorého starým slovanským zvykom, chlebom a soľou, privítal primátor mesta Stropkov MUDr. Peter Obrimčak. Vladyka Milan posvätil pamätnú tabuľu kňazom pôsobiacim vo farnosti Bokša a vykonal posviacku vitráže, na ktorej je zobrazené Narodenie Pána Ježiša. Potom nasledovala slávnostná archijerejská sv. liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan. Sv. liturgia skončila myrovaním.

Pri príležitosti 620.výročia prvej písomnej zmienky o Bokši bola vydaná knižná publikácia s názvom BOKŠA V ZRKADLE ČASU 1390 – 2010, ktorú zostavila pani Mgr. Anna Knežová.

Podvečer o 17.00 hod. začal kultúrny program, v ktorom sa prítomným v chráme sv. apoštolov Petra a a Pavla so svojím nádherným spevom predstavil Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova. Mesiac október je zasvätený úcte k Presvätej Bohorodičke, preto aj zbor sa predstavil viacerými mariánskymi piesňami, ale aj inými skladbami, zo svojho repertoáru.

Tieto podujatia boli venované ROKU KRESŤANSKEJ KULTÚRY, ktoré sa konali v Stropkove a v jeho okolí, predovšetkým vďaka usilovnej práci pani Mgr. Anny Knežovej a Ing. Miroslavovi Knežovi zo Stropkova, ktorým za to patrí veľká vďaka.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email