REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

„Školské misie“ na CZŠ s MŠ sv. Juraja v Trebišove.

Asi každý z nás pozná biblický príbeh o márnotratnom synovi z Lukášovho evanjelia.
Zaujímavé na tomto podobenstve je, že hlavnou postavou tohto rozprávania nie je mladší
syn, ale jeho Otec. Ak sa na celú túto udalosť pozrieme z tohto pohľadu mohli by sme tento
príbeh premenovať na podobenstvo o milujúcom Otcovi. Ježišove podobenstvá nám ukazujú
nesmiernu dobrotu Boha Otca, ktorý miluje človeka a chce spasiť hriešnika. 

Hriech má mnoho definícii, ale jeho podstatou je zlyhanie v láske, ktoré pramení z toho,
že zabúdame na dobrotu a lásku nášho nebeského Otca. Podobenstvo o márnotratnom synovi
nám hovorí o krehkosti človeka, ale viac nám chce ukázať lásku Boha. 

Jedným z poslaním Cirkvi je pripomínať túto lásku a pomôcť ľuďom vrátiť sa naspäť k
Otcovi.

V dňoch 5. – 8. decembra nám túto dôležitú pravdu počas školských misií pripomenuli
Redemptoristi – o. Jozef Kišák CSsR a br. Gorazd Figura CSsR. Na stretnutiach s jednotlivými
triedami sme zažili požehnaný čas Božej blízkosti, ktorý pekne vystihujú slová zo žalmu
59: “So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza.”

Autor: o. Martin Miňo

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza