REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

„Školské misie“ na CZŠ sv. Juraja vo Svidníku

Na prelome februára a marca 27.2.-1.3.2023, prvého jarného mesiaca, sme mali veľké požehnanie byť prítomní na misiách na Cirkevnej Základnej Škole sv. Juraja vo Svidníku. Škola na konci Svidníka, ťažko viditeľná avšak s nádherným vnútorným bohatstvom a vlastnou misiou privádzať deti nie len ku vzdelaniu, ale aj k viere v nášho Boha. Práve toto poslanie sme mali aj my. Pod vedením o. Jozefa Kišáka CSsR a br. Gorazda Juraja Figuru CSsR sme sa my, trojčlenná skupinka (Laura Calková, Dominika Jancurová a Marko Pabin) neskúsených mladých mohli zapojiť tiež. Pre väčšinu z nás to naše prvé misie, prvé misie na opačnej strane, na tej misionárskej. Každý jeden z nás dostal len jeden telefonát a pozvanie: „Poď“. Oslovený hlasom otca redemptoristu a veríme, že aj Boha, sme vykročili.

Po nedeľnom stretnutí a krátkej príprave scénok a uvedení do deja programu, sme boli hneď v pondelok hodení do víru očakávaní. Očakávaní zo strany žiakov, ale aj našich vlastných. Práve jedna z prvých otázok, ktoré redemptoristi deťom a mládeži položili bola: „Čo očakávaš od tohto času?“. No viem, že ani mňa táto otázka nenechala len tak a myslím, že aj každý jeden člen tímu mal isté očakávania. Neviem nakoľko sa naplnili, no mňa tento čas oslovil. Už v prvý deň totižto som bola oslovená slovom, ktoré som počula z úst redemptoristov. Myšlienky mi behali a v srdci som cítila pozvanie a túžbu povedať pár slov. Prihovoriť sa svedectvom o mojom pozemskom ockovi, vďaka ktorému viem vnímať lásku aj svojho nebeského Ocka. Okrem slov o. Jozefa Kišáka a br. Gorazda bol program pre jednotlivé ročníky poprepletaný aj svedectvami, scénkami a videami.

Napriek naším len slabým skúsenostiam z oblasti divadla sme sa mladým snažili čo najlepšie obrazne stvárniť scénky s hlbokým významom. Sme radi, že náš Boh je skutočne milujúci Otecko, ktorý sa nám prihovára v každý moment nášho života. Počas týchto troch dní sme mohli veľmi vnímať jeho prítomnosť a prežívať ich s ním aj v modlitbe krížovej cesty, či v záverečnej svätej liturgii. Veríme, že Pán si použil našu službu na dobre dielo a dotkol sa a možno ešte aj v spomienkach sa dotkne sŕdc detí, mladých i učiteľov Cirkevnej Základnej Školy sv. Juraja vo Svidníku.

(spracovali: Laura Calková, Dominika Jancurová, Marko Pabin)

CZŠ SV. JURAJA VO SVIDNÍKU 2023

Obrázok 1 z 5

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza