REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Školské misie na Základnej škole v Jaklovciach.

V dňoch 2. – 4. decembra 2019 sa konali misie na Základnej škole v Jaklovciach. Škola medzi svojich žiakov a zamestnancov pozvala redemptoristov s laikmi. Misijný tím s laikov tvorili Bianka Dzurjová a Rebecca Dzurjová, br. Gorazd Figura CSsR a o. Jozef Kišák CSsR. Pani riaditeľka PaedDr. Drahoslava Pindrochová v spolupráci s vdp. Mgr. Jozefom Bednárikom podporili túto myšlienku o zorganizovaní misií na tejto škole. Počas troch dní v triedach, na chodbách školy, v miestnom chráme, v telocvični žiaci počuli o Bohu, ktorému záleží na našom šťastí viac, ako niekedy nám samým. Odchádzali sme s tejto školy plní zážitkov a povzbudením bolo to, že niektorý žiaci a učitelia pristúpili k sv. spovedí. Tieto misie boli veľkým Božím požehnaním pre túto obec Jaklovce, školu, žiakov, učiteľov aj celého misijného tímu.

 

Jozef Kišák CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza