Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Školské misie na ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej

Sme veľmi radi, že aj našej ZŠ s MŠ R. Dilonga sa po takmer 2 rokoch čakania (pre veľký záujem škôl) podarilo získať možnosť realizácie školských misií (v dňoch 11. – 14. 11. 2019) medzi našimi učiteľmi a žiakmi.

Rehoľa redemptoristov sa vo svetle charizmy svojho zakladateľa (sv. Alfonza Maria de Liguori) venuje hlavne ľudovým misiám a exercíciám.

Misijný program v našej škole viedli: o. Jozef Kišák CSsR, o. Metod Lukačik CSsR spolu s 3 laickými dobrovoľníčkami – Sarah Trebišovská, Michaela Hromjáková a Dorota Šimkovičová.

Jednotlivé ročníky 1. a 2. stupňa mali každý deň možnosť absolvovať motivačno-edukačno-evanjelizačný program, v ktorom nechýbali pútavé scénky, pantomímy, krátke videá či piesne a svedectvá tímu redemptoristov a dobrovoľníkov. Počas programu boli naše deti a mládež aktívne zapájaní do rôznych aktivít, ktorých cieľom nebolo ani tak poučovať a napomínať, ale inšpiratívne provokovať k túžbe po zmene myslenia. Každý deň programu bol ukončený spoločným slávením svätej omše (v priestoroch školy) pre žiakov, ktorí sa v daný deň zúčastnili misijného programu.

Veríme, že absolvovaním projektu Misie na školách sme naplnili jeho základné ciele:

1.) inšpirovať, motivovať a povzbudiť mladých ľudí v konaní dobra;

2.) vytvoriť presvedčenie, že kresťanské hodnoty a ich aplikácia v každodennom živote sú aktuálne a patria do spoločnosti, ktorej sme súčasťou;

3.) upevniť rovesnícke vzťahy, uvedomiť si vlastnú hodnotu a hodnotu každého človeka z perspektívy Božej lásky, ktorá je bez podmienok.

 

Autor: PaedDr. Mária Ďurčová

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email