REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Školské misie Prešov 26.-28.02.2020, 1. časť