REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Školské misie v Poprade

V dňoch 16. – 19. decembra 2019 sa konali misie na Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade. Vedenie školy na čele s pani riaditeľkou Ing. Katarínou Krajňákovou nás srdečne privítali na tejto škole. Misijný tím tvorili o. Jozef Kišák CSsR, br. Gorazd Figura CSsR a naše dobrovoľníčky Kristína Jakubová a Mária Anna Kočišová zo Sečovskej Polianky. Tieto misie boli poslednými v tomto kalendárnom roku 2019 a zároveň pomohli študentom Gymnázia a žiakom Základnej škole sa duchovne pripraviť na sviatky Narodenia Ježiša Krista. Prostredníctvom hovoreného slova, svedectiev, scénok mali študenti a žiaci možnosť spoznať Boha ako milosrdného Otca, ktorý každého človeka miluje rovnakou láskou. Študenti gymnázia mali príležitosť nanovo objaviť svoju hodnotu a lásku Boha, ktorý každého stvoril ako nenahraditeľný originál. Každý deň po programe s danou skupinou nasledovala svätá omša v priestoroch školy, bola možnosť prijať sviatosť zmierenia. Súčasťou misijného programu bolo aj stretnutie s učiteľmi a zamestnancami školy. Nech Božia láska naplní každého študenta, žiaka, učiteľov a zamestnancov a pomôže otvoriť srdcia pre novonarodeného Ježiša.

„Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“ (Iz 9, 5)     

 

o. Jozef Kišak CSsR

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove