REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Školské misie v Prešove

Začiatok veľkého pôstu sa na Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča a Cirkevnej základnej škole s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove niesol v duchu školských misií.

V dňoch od 26.2. do 28.2.2020 sa redemptoristi o. Jozef Kišák, br. Gorazd Figura a skupinka mladých dobrovoľníkov snažili pootvoriť srdcia študentov Gymnázia, žiakov Základnej a materskej školy k prehĺbeniu vzťahu k nebeskému Otcovi. Celý tento týždeň nás inšpiroval úryvok z Knihy proroka Joela „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom…“

Každé ráno sa misionári cez školský rozhlas prihovárali študentom, žiakom i pedagógom, kde zaznievali slová modlitby i piesní. Duchovný program pozostával z rôznych animačných aktivít, svedectiev, katechéz, pobožnosti Krížovej cesty, svätej liturgie, sviatosti zmierenia. Misionári sa prihovorili aj k pedagógom a ostatným zamestnancom školy a povzbudili ich k hlbšiemu prežívaniu pôstu i duchovného života. Povzbudili všetkých, aby sa nebáli byť svetlom pre tento svet, svoje rodiny, študentov, žiakov a dokázali milovať tých, ktorí sú im zverení. Posledný deň misionári potešili aj najmladších žiakov a hravou formou poukázali na dôležitosť modlitby, na to, ako sa chrániť hriechu a zachovať si čisté srdce.

Nech dobrotivý Pán požehná a rozmnoží každé zasiate zrnko do sŕdc študentov, žiakov, pedagógov i všetkých, ktorí sa nechali osloviť Bohom a jeho slovom.

 

Mgr. Mária Zimovčáková

 

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza