REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Slávnosť zloženia rehoľných sľubov

Stará Ľubovňa.

Dňa 15. augusta 2007, na sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky, traja študenti a jeden rehoľný brat obnovili počas utierne v kláštornej kaplnke rehoľné sľuby.

O 10 hod. sa začala v chráme zasvätenom Matke ustavičnej pomoci slávnostná svätá liturgia, ktorú slúžil o. protoigumen Jaroslav Štelbaský, za účasti asi dvadsiatich kňazov z prešovského biskupstva, košického apoštolského exarchátu a rehoľných spolubratov z viceprovincie Michalovce a provincie Warszawa. Okrem novica Mareka Vachnu skladajúceho prvé rehoľné sľuby a Vladimíra Kišáka skladajúceho večné sľuby sa na slávnosti zúčastnili aj ich rodinný príslušníci, priatelia a známi.

Pred svätou liturgiou bol obrad obliečky, kde novic br. Marek prijal rehoľné rúcho Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa.

V kázni o. protoigumen Jaroslav zdôraznil, že každý je Bohom povolaný byť svätým a plniť jeho prikázania a vôľu. Toto povolanie sa realizuje rôznym spôsobom. Jedným z nich je aj zasvätený život. Nikto nie je dokonalý, ale Boh sám nie je len tým, ktorý pozýva ale On aj uschopňuje pozvanie realizovať. Ak by sa to nedialo, neboli by sme schopní ho nasledovať. Na tejto ceste sa vzájomne potrebujeme, lebo nikto to sám nezvládne. Prosil preto o podporu a modlitbu. Na konci vyzval prítomných, aby odovzdali svoj život Bohu.

Po kázni nasledoval akt zloženia rehoľných sľubov. Ako prvý skladal časné sľuby novic Marek Vachna, ktorý prijal rehoľné meno Simeon. Po ňom skladal večné sľuby študent Vladimír Kišák.

Počas svätej liturgie spieval chrámový zbor a mládež z farnosti. Po svätej liturgii sa br. Vladimír poďakoval rodičom a blízkym, že ho sprevádzali na ceste dozrievania. Redemptoristom ďakoval za to, že mu umožnili zložiť rehoľné sľuby a že ho prijali do svojej duchovnej rodiny. Ďakoval aj rehoľným sestrám, zvlášť za ich modlitby.

Slávnosť sa zakončila mnoholitstvijem.

daatma

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza