REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Špacirki po varošu – Bazilika minor Michalovce

MICHALOVCE –  Mestské kultúrne stredisko Michalovce v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach a Redemptoristami kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa pripravili pre záujemcov histórie v tomto roku už druhé „Špacirki po varošu.“

Baziliku minor si veľmi oceňujú i zahraniční turisti. Má veľký význam pre šírenie duchovnej kultúry medzi ľuďmi

Záver predchádzajúceho týždňa v Michalovciach  patril opäť histórii. Michalovčania si pripomenuli okrúhle výročie dostavby Chrámu Zoslania sv. Ducha. Bližšie o ňom porozprával Martin Molnár, historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach a kronikár mesta Michalovce.

Dozvedeli sa zaujímavosti o chráme

Špacirkári tentoraz spoznávali históriu Chrámu Zoslania Svätého Ducha, ktorý sídli na Masarykovej ulici. Tento Chrám si v tomto roku pripomína už 80. výročie jeho dostavby. Molnár objasnil poslucháčom i prácu a život redemptoristov, dozvedeli sa viac informácií o Metodovi Dominikovi Trčkovi, Cyrilovi Zakopalovi, ďalších významných redemptoristoch a iné zaujímavosti.

V úvode špacirkárom zaznela duchovná pieseň, ktorú zaspieval chrámový zbor svätého Jozefa.

Prítomným na špacirkách bol aj duchovný otec Jozef z tohto chrámu, ktorý sa zameral na duchovnú a cirkevnú hodnotu tejto baziliky.

 „Na hodnotu nielen ako stavby,  ale aj miesta kde ma človek možnosť sa zastaviť. Každá bazilika minor má svoj erb. My máspacirme tiež svoj erb, prekrížené kľúče to je zväzok zástupcu svätého Petra, so svätým otcom. Je tam prestretá strieška, predpokladáme, že  je to ochrana Božia aj svätého otca. Nachádza sa tam znak sv. Petra – holubica, kríž a kópia,“ spresnil otec Jozef. Dodal, že je to miesto, kde sa má ukázať príklad v slávení svätej liturgii všetkých pobožností.

Štyridsať rokov patril pravoslávnym

Molnár predstavil milovníkom históriu chrámu, rehoľu redemptoristov a jej pôsobenie v Michalovciach. Rozprával o zvonici, ktorá stojí v areály, kláštore a  významných osobnostiach.

„Tento chrám, kláštor a rehoľa má veľký význam pre Michalovce a šírenie duchovnej kultúry aj náboženstva medzi ľuďmi. Otcovia redemptoristi robili misie po celom Zemplíne,  preto je ich význam  pre tento región obrovský,“  uviedol Molnár.

Kláštor v Michalovciach bol postavený v roku 1930 – 1931 a v roku 1934 – 1935 firma michalovského staviteľa Birtusa vystavala Chrám Zoslania Ducha Svätého. Chrám od roku 1950 až do roku 1990 bol odobratý redemptoristom a patril pravoslávnym (v katedrálnom chráme slúžil bohoslužby michalovský pravoslávny biskup). V tom čase bol zasvätený Svätej Trojici a v roku 1990 vrátený redemptoristom.

Rok 2012 bol pre tento chrám veľmi dôležitým. „Chrám bol ustanovený za Baziliku minor, takže je to významný kostol a preto mu bol udelený tento titul. Na Slovensku je týchto bazilík minor veľmi málo. Čiže o to je to významnejšie, že takúto baziliku v Michalovciach máme,“ podotkol Molnár.

Vnútorná výzdoba je obohatená aj umelecky zaujímavými ikonami. „V 40. rokoch minulého storočia boli dokončené a do chrámu umiestnené bočné oltáre, ikonostas, prestov a kazateľnica. Nástenné maľby ikonopisci maľovali v čase, keď chrám patril pravoslávnym. Ikony písali najmä Sergej a Ivan z Moskvy v rokoch 1987 – 1988, ale boli tu aj ďalší ikonopisci,“ spresnil Molnár.

Historik povedal, že tento chrám je naozaj nádherný a veľmi pôsobivé je aj interiérové vybavenie. „Aj zahraniční turisti si túto architektúru veľmi oceňujú,“ poznamenal.

Jediný blahoslavený

Slúžil tu významný redemptorista Metod Dominik Trčka. „Trčka sa zaslúžil o postavenie kláštora v Michalovciach. Bol prvým viceprovinciálom v tomto meste. V 50. rokoch 20. storočia ho zatkli a po istom čase previezli do väznice v Leopoldove, kde aj zomrel. Jeho pozostatky boli neskôr exhumované a uložené na michalovský mestský cintorín. V roku 2001 boli z tohto cintorína prenesené v sarkofágu jeho relikvie, ktoré sa nachádzajú pod oltárom v tomto chráme. V tomto roku bol vyhlásený za blahoslaveného. Je to jediný blahoslavený, ktorý sa nejako priamo spája s Michalovcami,“ povedal Molnár.

O rok sú na rade hrady

Špacirki ani z ďaleka neskončili. Hoci v tomto roku boli posledné, o rok budú pokračovať. Najbližšie sa na nich môžu tešiť záujemcovia histórie, opäť v mesiaci júl a august.

„Veľa ľudí chce zopakovať špacirki o michalovských židoch. Uvidíme, či sa to znova zrealizuje. S Miladou Tomkovou, riaditeľkou MsKS v Michalovciach plánujeme budúci rok pripraviť v prvom rade špacirki po michalovských hradoch. Chceme ukázať ľuďom miesta, kde v minulosti stáli michalovské hrady. Bude to také prekvapenie pre mnohých obyvateľov mesta. Verím, že sa nám to podarí dobre strasovať.“ dodal Molnár.

Autor: M. Králiková

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza