REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Spievaná krížová cesta v Korunkovej