Warning: Undefined array key 0 in /data/1/0/103352d8-0c9f-4ddf-afbc-a671fc3ed576/misionar.sk/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/module.nextgen_gallery_display.php on line 142

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Spievaná krížová cesta v Stropkove

„Milovať znamená trpieť, nemilovať znamená umierať.“

V piatok 19. 3. 2010 o 18. hod. po Liturgii vopred posvätených darov v chráme svätých Cyrila a Metoda v Stropkove bola pobožnosť Krížovej cesty. Bola trochu netypická, lebo bola spievaná a doprevádzaná troma hudobnými nástrojmi, počas ktorej bola aj videoprojekcia.

Kto spieva dvakrát sa modlí. Aj tohto roku v našom gréckokatolíckom chráme bola spievaná krížová cesta pod dirigentským vedením o. Juraja Rizmana C.Ss.R., tunajšieho správcu farnosti. Do tejto modlitby svojimi talentami – pekným hlasom, zapojili sa o. Maroš Dupnák C.Ss.R., redaktor nášho vydavateľstva Misionár v Michalovciach, o. Vladimír Kišak C.Ss.R, kaplán zo Starej Ľubovne, o. Jozef Troja C.Ss.R., člen misijného tímu v Stropkove, diakon Miroslav Bujdoš C.Ss.R, z Michaloviec, a o. Jozef Kišak C.Ss.R, kaplán v Stropkove. Talenty ktorými ich Pán obdaril rozmnožili a túto modlitbu krížovej cesty obohatili na flaute pani Zuzana Dravecká – učiteľka na Základnej umeleckej škole v Stropkove, na husliach Vierka Šottová – študentka gymnázia, o. Peter Pacák, kaplán v katedrálnom chráme v Košiciach. O to, aby tieto talenty bolo dobre počuť v celom chráme sa pričinili majstri zvukári páni Stanislav a Jozef.

no images were found

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k hlbokému duchovnému zážitku v našom farskom chráme v Stropkove aj touto cestou za všetkých prítomných vyslovujem VĎAKA.

V piatu pôstnu nedeľu (21. 3. 2010) o 15.00 hod. začala Krížová cesta za uzdravenie rodokmeňa, ktorú viedol br. Juraj Gorazd Figura C.Ss.R.

Po tejto krížovej ceste sa k nám prihovoril rímskokatolícky redemptorista z bratislavskej viceprovincie P. František Boldy C.Ss.R, rektor kláštora v Gaboltove. Pozvaný kazateľ v homílii vychádzal z čítania O žene prichytenej pri cudzoložstve (Jn 8, 1-11).

no images were found

Zopár myšlienok z tejto homílie:

Nesúdiť, ale byť milosrdným.

Aby sme nemilovali hriech, ale milovali hriešnikov.

Aby sme boli milosrdní ako Kristus.

O kúsok aby sme sa priblížili ku Kristovi.

Neodsudzujme, neposudzujme.

Boh túži po každom z nás, túži aby sme boli plný lásky, plný pokoja.

Kazateľ poukázal na odpustenie v každodennom živote, ktoré nám ukazuje na príklade cudzoložnej ženy.

Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: “Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8, 11)

o. Ján Jozef Oharčák C.Ss.R.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza