Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Spomienková slávnosť pred kláštorom redemptoristov v Michalovciach

Dňa 2. mája 2022 dopoludnia sa pred naším kláštorom redemptoristov v Michalovciach, uskutočnila nevšedná udalosť. Bola to spomienková slávnosť na 72. výročie násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu, tzv. AKCIA P., a taktiež 72. výročie násilného uväznenia rehoľníkov v Československu, tzv. AKCIA K. Táto spomienková slávnosť sa konala pred hlavným vchodom do nášho kláštora, kde je pamätná tabuľa, ktorá bola odhalená už 26. 4. 2003, a pripomínajúca smutnú udalosť z 13. na 14. apríla v roku 1950 tzv. Akciu K. Obidve tieto smutné udalosti v dejinách našej cirkvi AKCIU P aj AKCIU K,  na vlastnej koži zažil člen komunity michalovského kláštora dnes už 93 ročný náš spolubrat o. Michal Roško CSsR, ktorý vtedy bol bohoslovec v prvom ročníku v seminári redemptoristov v Obořišti v Čehách. Následne vtedajší bohoslovec Michal Roško bol ako politický väzeň, internovaný rehoľník aj príslušníkom PTP v rokoch
1950-1953.

Počas tejto spomienkovej slávnosti sa prítomným prihovoril pán Peter Sandtner.- predseda KONFEDERÁCIE POLITICKÝCH VAZŇOV SLOVENSKA. Následne p. Palkutová – manželka bývalého Politického väzňa položila veniec k tejto Pamätnej tabuli na našom kláštore. Taktiež Mgr. et Mgr. Ján Endrődi z ÚSTAVU PAMATI NÁRODA sa k nám prihovoril a udelil o. Michalovi Roškovi DEKRÉT O PRIZNANÍ POSTAVENIA VETERÁN PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJA. Na tejto spomienkovej slávnosti Násilnú likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi reprezentovali aj dve vdovy po kňazoch a vtedajších bohoslovcoch, ktorí odmietli zradiť vieru a prestúpiť na pravoslávie. Ocenenie od
ÚPN Im memóriam, aj pamätné medaily boli udelené o. Michalovi Ivankovi, ktoré prevzala jeho manželka Anna Ivanková, a o. Františkovi Ivankovi, ktoré prevzala jeho manželka Klára Ivanková. Na záver tejto spomienkovej slávnosti sme sa pomodlili Panychídu za zomrelých politických väzňov.

Treba dodať že ocenenie od ÚPN aj pamätnú medailu dostala aj 93 ročná rehoľná sestra Služobnica Nepoškvrnenej Panny Márie sr. Mária Protivňaková pred ich kláštorom v Michalovciach.

KTO NEPOZNÁ SVOJU MINULOSŤ JE ODSÚDENÝ JU OPAKOVAŤ. Toto sú slova p. Ivana Langoša, zakladateľa ÚPN, ktoré sú aj na vyššie spomínanej Pamätnej medaile. Spoznávajme svoju minulosť, aj tu z čias totalitného režimu komunizmu, a predíďme tomu, aby sme ju museli opakovať a zažiť na vlastnej koži.

Autor: o. Ján Jozef Oharčák CSsR

 

 

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email