REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Stavebné práce pred \"Kľaštorom\" – 2010