REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Štefan Vasilík – 40. výročie kňazskej vysviacky