REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Storočnica ľvovských redemptoristov

21. novembra 2012 Ľvovská provincia redemptoristov oslavovala 100 ročnicu príchodu a pôsobenia redemptoristov na Ukrajine.  Slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu slávil arcibiskup väčší Svjatolav Ševčuk spolu s mnohými biskupmi a kňazmi. Generálne vedenie redemptoristov reprezentoval o. Jacek Dembek z Ríma. Bolo mnoho zahraničných hostí. Tejto slávnosti sa zúčastnil aj protoigumen michalovskej viceprovincie o. Jaroslav Štelbaský CSsR spolu so svojím vikárom o. Metodom Lukačikom CSsR a spolubratmi z Koroleva o. Ondrejom Pacákom CSsR a o.dk.Pavlm Hoherčakom CSsR. Aktuálne má ľvovska provincia redemptoristov 114 členov. Sľubne rozvíja svoj apoštolát. Nedávno otvorili misiu v Bielorusku v Minsku.

o. Marcel Metod Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza