REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Stretnutie členov Arcibratstva sv. ruženca z Michaloviec

Dňa 1. marca 2016 sa v našej bazilike Zoslania Sv. Ducha uskutočnilo stretnutie členov Arcibratstva sv. ruženca z Michaloviec a okolia. Tento rok to už bolo druhé stretnutie, ktorého sa zúčastnilo okolo 30 členov. Počas stretnutia sme si vysvetlili niektoré veci ohľadne modlitby ruženca.  My, redemptoristi, chceme takýmto spôsobom zaktivizovať činnosť členov ASR nielen v Michalovciach, ale takisto chceme pozvať spoločenstvá z iných farností, aby hľadali formy ako zviditeľniť svoje spoločenstvo. Taktiež sme sa dohodli na pravidelných, každomesačných stretnutiach, nielen pre členov z Michaloviec. Nasledujúce stretnutie pre členov z Michaloviec bude 10. apríla 2016 v popoludňajších hodinách, počas ktorého sa dohodneme na konkrétnej forme nasledujúcich stretnutí (katechézy, biblické hodinky a pod.).

Členovia ASR z Michaloviec budú už tento piatok, 11. marca 2016, viesť krížovú cestu v bazilike v Michalovciach.

Pripravujeme aj internetovú stránku Arcibratstva, ktorá bude obsahovať základné informácie, fotografie zo stretnutí, katechézy o ruženci a mariánskej duchovnosti, pozvánky na stretnutia a pod.

 

o. Jozef Troja CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove