Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Stretnutie európskej 3. fázy XXVI. generálnej kapituly redemptoristov pokračuje v poľskom Tuchowe

Štyridsať redemptoristov a laikov sa v týchto dňoch stretáva v poľskom Tuchowe na rokovaniach tretej európskej fázy XXVI. generálnej kapituly Kongregácie redemptoristov. Druhá, kanonická fáza generálnej kapituly pre celú Kongregáciu, ktorá sa skončila pred rokom, prijala rozhodnutia v oblastiach chápania redemptoristickej identity, redemptoristického poslania, zasväteného života, formácie a vedenia. Úlohou tretej fázy, ktorá sa koná na jednotlivých kontinentoch v rámci tzv. konferencií, je pretaviť rozhodnutia do konkrétnej podoby a pripraviť ich implementáciu do života redemptoristov a laických spolupracovníkov v misii.

Prvé dni stretnutia v Tuchowe boli venované prehĺbeniu metodiky práce a prijatých rozhodnutí, ako aj plenárnym a skupinovým diskusiám o tom, ako ich uviesť do praxe. Čiastočne sa pritom využívala aj synodálna metóda – s dostatočným časom na načúvanie v tichu Duchu Svätému v Božom slove a na to, ako ho chápu a prijímajú ostatní členovia jednotlivých skupín.

Ovocím doterajšej práce je návrh Akčného plánu Konferencie redemptoristov v Európe na najbližších šesť rokov (2023 – 2028), ktorý sa bude prerokovávať a spresňovať v nasledujúcich dňoch stretnutia.

Rokovania kapituly sa skončia pravdepodobne v utorok, zatiaľ čo streda a štvrtok budú venované zhromaždeniu Konferencie, ktoré sa bude okrem iného zaoberať správami o jej činnosti za uplynulé roky a voľbou kandidátov na jej koordinátora, ktorí budú predložení na vymenovanie generálnemu vedeniu.

Za michalovskú viceprovinciu redemptoristov sú účastní dvaja spolubratia – o. Jaroslav Štelbaský CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR.

Autor: o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR
Preložil: o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email