REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Stretnutie juvenistov v Michalovciach 15. 05. 2010