Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Stretnutie misionárov Michalovskej viceprovincie

Dňa 22. marca 2016 sa v Michalovciach uskutočnilo pracovné stretnutie misionárov Michalovskej viceprovincie pôsobiacich na Slovensku. Ďalší štyria misionári pôsobia na Zakarpatskej Ukrajine a práve v tomto čase konajú pôstne apoštolské práce, keďže tam je teraz Veľký pôst podľa miestneho Juliánskeho kalendára. Stretnutia vo viceprovinciálnom dome sa zúčastnili 4 superiori misií (hlavní misionári) – o. Jozef Jurčenko, o. Mikuláš Tressa, o. Milan Zaleha, o. Miroslav Bujdoš, ktorí sú zodpovední za vedenie a plánovanie ľudových misií a aj dvaja misionári – o. Miroslav Čajka, o. Jozef Troja, ktorí tvoria súčasť misijného tímu. Stretnutia sa taktiež zúčastnil o. Jaroslav Štelbaský, ktorý predstavil spoluprácu na poli duchovných cvičení a Arcibratstva sv. ruženca. Stretnutie zvolal a moderoval viceprovinciálny predstavený o. Metod Marcel Lukačik.

Počas stretnutia sme sa zamýšľali nad našimi apoštolskými prácami, efektívnym plánovaním ľudových misií a predstavili sme si naše misijné plány na najbližšie obdobie. Stále platí zásada, že kňaz, ktorý vidí potrebu ľudových misií v svojej farnosti, kontaktuje superiora misií, s ktorým dohodne predbežný termín a ten sa na spoločnom stretnutí v septembri potvrdí. Venovali sme sa aj téme misijného fondu, ktorý pomáha financovať misie, či apoštolské diela, ktoré potrebujú finančnú podporu.

Misijná práca, to nie sú len ľudové misie, čo je len tá tradičná forma, ale sú aj iné spôsoby ohlasovania hojného vykúpenia. Od minulého roku rozvíjame nový misijný projekt Misie pre školy. ktoré majú svoju flexibilitu: môžu prebiehať jeden deň alebo aj celý týždeň. Zameriava sa predovšetkým na študentov, ale v ponuke má aj duchovnú obnovu pre učiteľov. Po niekoľkých úspešných misiách v Prešove, Košiciach, Raslaviciach a Sobranciach chceme tento projekt vylepšovať a propagovať.

V poslednom čase sme zintenzívnili dávanie duchovných cvičení v našich kláštoroch v Stropkove a Michalovciach. Otec Jaroslav Štelbaský, ktorý je za túto oblasť zodpovedný, predniesol do budúcnosti víziu a požiadavky. Taktiež prišiel s víziou a cieľmi ohľadom šírenia a propagovania Arcibratstva sv. ruženca na misiách.

Verím, že aj toto pracovné stretnutie pomôže rásť a upevňovať sa v apoštolskej horlivosti, tak príznačnej sv. Alfonzovi a jeho duchovným synom – redemptoristom.

 

o. Metod M. Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email