Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Stretnutie ohľadne ružencového apoštolátu – 2.-4.6.2019

Stretnutie sa konalo v Dolnom Smokovci v Charitnom dome. Zúčastnilo sa na ňom dvanásť bratov dominikánov, jeden redemptorista a jedna laička, ktorá pomáha bratom dominikánom v Dominikánskom mariánskom centre (DMC). Počas stretnutia museli niektorí bratia dominikáni odísť za svojimi povinnosťami.

Stretnutie sa začalo spoločnou večerou. Keď sme sa posilnili jedlom, nasledovalo prvé pracovné stretnutie, na ktorom hlavný promotór pre ruženec br. Filip Ďubek OP predstavil celkovú správu o fungovaní DMC, o ružencových bratstvách a o ich fungovaní. Br. Filip tiež predstavil vízie a plány do budúcna. Potom o. Jozef Troja CSsR predstavil fungovanie Arcibratstva sv. ruženca.

Pondelkový program stretnutia sme začali rannými chválami a slávením svätej omše. Nasledovali raňajky a o deviatej hodine sme pokračovali druhým pracovným stretnutím, na ktorom br. Filip predstavil záverečnú správu o fungovaní Dominikánskeho mariánskeho centra a o plánoch do budúcna. V správe br. Filip spomenul medzi inými aj to, že sa obnovili štatúty ružencových bratstiev, hľadanie foriem ako priblížiť ruženec deťom a mládeží, ako aj dodržiavanie ochrany osobných údajov. Nasledovala debata medzi bratmi ku predstavenej správe br. Filipa. Viacerí bratia mali možnosť vyjadriť svoje postrehy ohľadne ružencového apoštolátu, časopisu Svätý ruženec a ku fungovaniu DMC. Jeden s bratov sa podelil pravdou, že ak niekto dostane nejaku funkciu, to neznamená, že všetkému rozumie a hneď vie, ako všetko funguje. A to sa týka aj zodpovedných za ružencový apoštolát. Na túto pravdu žiaľ často zabúdame. Okolo desiatej hodine nasledovala päťnásť minútová prestávka. Po nej sme pokračovali v ďalšej debate na vyššie uvedené témy. O  11.40 nasledovala modlitba Hora media + posvätné čítanie a po nej obed. Od 13.30 – 18.00 bolo voľné popoludnie, ktorý sme využili na výlet do Tatier. Po návrate z Tatier sme posilnili telo chutnou večerou. O 18.40 nasledovali vešpery a po nich tretie pracovné stretnutie, na ktorom br. Filip pozitívne vyzdvihol činnosť DMC a dobrú prácu jeho spolubratov na ružencových obnovách. Súčasťou tohto večerného stretnutia bola aj beseda, do ktorej sa zapojilo viacero bratov. Pondelkový program sme skončili modlitbou svätého ruženca.

         Utorňajší program stretnutia sme začali modlitbou chvál a posvätného čítania o 07.30. Nasledovali raňajky a čas na kávu. Pribižne o deviatej hodine sme začali štvrté a zároveň posledné pracovné stretnutie. Na ňom sa rozprávalo o predsavzatiach, ktoré by bolo dobré uskutočniť odhľadne DMC a ružencového apoštolátu. O 10.30 sme sa pomodlili svätý ruženec a po ňom sme slávili svätú omšu. Potom nasledoval obed, ktorým sme naše stretnutie ukončili.

 

Jozef Troja CSsR

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email