REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Stretnutie redemptoristov v Čičmanoch

V dňoch 21.- 23. januára 2016 sa v Čičmanoch koná stretnutie redemptoristov v spojení troch jednotiek: provincie Praha, viceprovincií Bratislava a Michalovce. Cieľom je vzájomné povzbudenie a výmena skúseností z komunitného života a pastorácie.

Hosťom a prednášajúcim je Mons. Ralph Heskett CSsR, diecézny biskup Hallam (GB), ktorý sa vo svojich prednáškach zaoberá podobenstvom o márnotratnom synovi. Inšpiruje sa známym obrazom Rembrandta: „návrat márnotratného syna“. Prítomní sú aj: provinciál Pražskej provincie, o. Jozef Michalčík CSsR; viceprovinciál Bratislavskej viceprovincie, o. Václav Hypius CSsR, ktorý je zároveň aj moderátorom podujatia a vikár viceprovinciála Michalovskej viceprovincie, o. Maroš Dupnák CSsR. Spolu zúčastnených je 31 spolubratov redemptoristov. Svätý Alfonz Mária de Liguori prihováraj sa za nás.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza