REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Stretnutie rehoľných bratov v Bratislave

V dňoch 19. – 23. 9. 2010 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie rehoľných bratov redemptoristov regiónu Európa – Sever. Zúčastnili sa na ňom bratia z rôznych krajín severnej časti Európy ako napr. Holandska, Nemecka, Anglicka, Írska, Rakúska, Poľska, Ukrajiny, no a samozrejme aj bratia redemptoristi obidvoch obradov pôsobiacich u nás na Slovensku. Stretnutie bolo zamerané na otázku reštrukturalizácie a nieslo sa v duchu témy: „Obnovená nádej, obnovené srdcia, obnovené štruktúry v službe nášho poslania.“ Program stretnutia bol teda veľmi pestrý. Dopoludnia boli prednášky a diskusie týkajúce sa vyššie spomínanej témy. Po obede sme v rámci odpočinku navštevovali bližšie i vzdialenejšie pamätihodnosti v hlavnom meste i jeho okolí ako napr. – hrad Devín, Trenčiansky hrad, historické centrum Bratislavy či iné zaujímavé miesta. Hlavným hosťom tohto podujatia bol generálny vikár redemptoristov o. Enrique Lopez CSsR. Aj napriek jazykovej bariére sa celé stretnutie nieslo v srdečnom a otvorenom duchu, preto veľká vďaka patrí jeho organizátorom – spolubratom z bratislavskej viceprovincie, najmä o. Petrovi Slobodníkovi, o. Rasťovi Dluhemu a o. Martinovi Mackovi, ktorých prekladateľské schopnosti sme im mohli všetci iba tíško závidieť.

br. Peter Labant CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove