REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Stretnutie ružencových bratstiev 18.05.2019 Košice

Stretnutie členov ružencových bratstiev sa ako každý rok konalo v kostole dominikánov v Košiciach a bolo na ňom prítomných množstvo pútnikov. Stretnutie sa začalo krátkym slovom promotóra pre ruženec na Slovensku fr. Filipa Ďubeka OP, ktorý zároveň privítal všetkých pútnikov. Po príhovore fr. Filipa sa s nami na krátko telefonicky spojil otec biskup Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup a generálny vikár bratislavskej arcidiecézy, ktorý mal byť na tomto stretnutí aj prítomný, ale pre neodkladné povinnosti musel svoju účasť odrieknuť. Otec biskup nám v krátkosti porozprával o pripravovanom Pohode za život a zaželal každému pútnikovi požehnaný čas pri Ježišovi a Jeho matke Márii. Na konci telefonátu nám otec biskup udelil svoje požehnanie. Približne  09.20 sa začala modlitba Koruny Panny Márie – modlitba, ktorú zložil svätý Ľudovít Mária Grignion. Táto modlitba je inšpirovaná obrazom ženy korunovanej dvanástimi hviezdami, odetej slnkom a mesiacom pod jej nohami (11 kapitola Zjavenia sv. Jána). Za každým celkovo 12 – krát opakovaným pozdravom Zdravas Mária pridal jednu z chvál Panny Márie a zvolanie: Raduj sa, Panna Mária. Raduj sa tisíckrát. Túto krásnu modlitbu určil sv. Ľudovít Mária Grignion svojim duchovným deťom. Neskôr nasledoval biblický svätý ruženec.

Po ruženci nasledoval prihovor na tému: Mária nás pozýva k vnútornému pokoju. Túto tému nám predstavil br. Andrej Valent OCD, predstavený kláštora bosých karmelitánov z Lorinčíka v Košiciach. Br. Andrej hovoril o tom, že cesta ku Kristovi je ľahšia a kratšia, ak si zachováme pokoj v srdci. Ak máme v živote prekážky a problémy, je to preto, aby sme si uvedomili, že bez Boha nemôžeme nič urobiť. Ak nás Boh vedie k pobožnosti, tak nás pravdepodobne pripravuje na veľké veci. Aby sme Bohu dovolili v nás konať, musíme si zachovávať pokoj v srdci. Často sme naplnení nepokojom, lebo veľa vecí chceme riešiť sami. Pokoj v srdci nám však umožňuje vnímať potreby druhých a pomáhať blížnym. Sv. Serafim Sarovský povedal, že ak nájdeme pokoj tak mnohí ľudia pri nás nájdu spásu. Br. Andrej ďalej pokračoval, že každý duchovný boj je časom, kedy spoznávame samých seba. Nebojujeme iba vlastnými zbraňami, ale mocou Pána. Duchovný boj je tým účinnejší, čím pokojnejšie je naše srdce. Tam, kde je pokoj, tam Boh koná úžasne veci. Každé naše víťazstvo je výsledkom Božej milosti. A práve osoba Márie nás pozýva k veľkému pokoju v srdci slovami: „Urobte všetko, čo vám povie! (Jn 2, 5) . Mária nás vyzýva, aby sme prijali Kristov pokoj. Ako to máme urobiť? Postojom kontemplácie. Mária zachovávala všetky Ježišove slová vo svojom srdci. Takýto postoj nás vedie k modlitbe ruženca. Spomienky na Ježiša boli akýmsi ružencom, ktorý Mária prežívala každý deň. Bez kontemplácie je ruženec ako telo bez duše. Ruženec ako modlitba hlboko kontemplatívna je veľmi dobrým prostriedkom, aby sme načerpali do srdca pokoj. Ruženec nás robí tvorcami pokoja vo svete. Modlitba ruženca nám dáva nádej, že môžeme vyhrať aj taký ťažký boj, ako je boj o pokoj v rodinách a vo svete.

Po príhovore br. Andreja nasledovala modlitba posvätného ruženca a o 12.15 sme slávili svätú omšu, ktorej hlavným celebrantom bol fr. Damián Mačura OP, provinciál Rehole dominikánov na Slovensku. Fr. Damián v homílii medzi iným povzbudil každého pútnika prítomného v chráme k vrúcnej modlitbe svätého ruženca. Po svätej omši nasledovalo ešte spoločné agapé pre všetkých pútnikov v blízkom centre Veritas.

 

o. Jozef Troja CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza