REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Stretnutie s redemptoristami v Korunkovej