Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Stretnutie s redemptoristami

Na jarné prázdninové stretnutie s redemptoristami, ktoré sa uskutočnilo v Korunkovej od 3.marca do 6.marca 2008 prišlo 11 chlapcov. Redemptoristov reprezentovali o. Metod Lukačik, o. diakon Vlado Kišak a rehoľný brat Peter Labant zo stropkovského kláštora. Témou týchto duchovných cvičení bol život a charizma redemptoristov. Okolo toho sa točil celý program. Zazneli hodnotné prednášky o povolaní a o sv. Alfonzovi – zakladateľovi redemptoristov, boli púšťané rôzne prezentácie o Michalovskej viceprovincii, o charizme redemptoristov a živote našich bohoslovcov v Poľsku. Do programu sa aktívne zapojili aj sami účastníci, keď zahrali scénky o redemptoristoch – tlačová konferencia s o. Metodom Trčkom, keď tvorili „coolový“ článok do mládežníckych novín o misionároch a nakoniec predstavovali plagát s myšlienkou: akí by mali byť redemptoristi 3 tisícročí. Nechýbali ani spoločné modlitby a svedectvá o povolaní. Bol tiež priestor na osobné rozhovory s redemptoristami ako i medzi sebou navzájom. Prvé dva dni boli na zoznámenie sa, ale ďalšie dva dni mali byť v mlčaní klasickými duchovnými cvičeniami, čo sa nám však nepodarilo uskutočniť. Vidno, že mnohým je dosť ťažko stíšiť sa, aby sa viac sústrediť na Bohu a započúvať sa do jeho hlasu. Podľa záverečných svedectiev chlapcov sa im toto stretnutie veľmi páčilo. Malo radostného a kamarátskeho ducha. Najviac ich zaujali pekné svedectvá redemptoristov, vyberané kvalitné večerné filmy, spoločenstvo, liturgická modlitba. Čas tu utekal veľmi rýchlo, každú chvíľu sa čosi dialo. Zdá sa, že každý odchádzal domov naplnený a radostný.

o. Metod Lukačik, CSsR

Za všetkých účastníkov aspoň jedno svedectvo.

Radosť, zahĺbenie sa do seba samého, počúvanie, vnímanie toho všetkého a mnoho iného sme mohli prežiť na stretnutí s duchovnými otcami z Kongregácie redemptoristov v kláštore tejto rehole v obci Korunková. Toto stretnutie bolo zamerane na rôzne formy povolaní, ktoré nám Boh zjavuje v životoch každého jedného z nás. Pri prednáškach a modlitbách sme my, chlapci z rôznych časti východného Slovenska, a to zo Svidníka, Sečoviec, Sečovskej Polianky, Sabinova, Fulianky, Fijaša, Humenného a Košíc utvárali nový pohľad na povolanie a život ako taký, na jeho kladne, ale taktiež i záporne stránky. Prednášky, ale aj večerne filmy a vôbec každá jedna chvíľa bola plná nádherných vyobrazení evanjeliových udalostí, na ktoré bolo poukazované v životopisoch svätých redemptoristov. Krásne boli aj svedectvá a osobné rozhovory nielen s redemptoristami, ale hlavne so samotným Ježišom Kristom. Tieto skutočnosti neuveriteľným spôsobom formovali naše vnútra pre každú ďalšiu chvíľu strávenú v tomto spoločenstve nachádzajúcom Božiu moc, milosť a múdrosť. Veľká vďaka patrí o. Metodovi, o. diakonovi Vladimírovi a bratovi Petrovi za porozumenie, duchovne rady a hlboké svedectvo o Kristovi žijúcom v nás. Nech Presvätá Bohorodička a blahoslavený Metod D. Trčka vyprosia hojnosť milosti a požehnania do činnosti členov Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa od nášho Dobrotivého Boha.

Tomáš Fischer

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email