REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Stropkovský metodov memoriál

V nedeľu 12.11.2023 sa v stropkovskom chráme sv. Cyrila a Metoda konal už XXI. ročník stropkovského metodovho memoriálu. Program samotnej prehliadky zborov sa začal o 15.00. V úvode slávnostivšetkých privítal správca farnosti sv. Cyrila a Metoda v Stropkove o. Metod M. Lukačik CSsR. Memoriálu sa zúčastnilo päť speváckych zborov a vystúpili v tomto poradí: Detský speváčky zbor Maľovaný svet pri ZUŠ
Františka Veselého v Stropkove, Zbor sv. Jozefa pri kláštore redemptoristov v Michalovciach, Zbor Chryzostomos – Vranov nad Topľou, Demus Laudem – Stropkov a nakoniec omladení Zbor sv. Cyrila a Metoda – Stropkov. Na konci slávnosti zástupca primátora mesta Stropkov Mgr. Peter Lehocký odovzdal predstaviteľovi každého zboru pamätné listy. Každý zo speváckych zborov prispel ku výnimočnej duchovnej atmosfére, ktorou sme si pripomenuli osobu blaženého mučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR.

Stropkovský metodov memoriál 2023

Obrázok 1 z 9

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza