REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sv. misie Dedačov 07. – 15. 05. 2011

]]>

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove