REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sv. misie Košice – Ťahanovce 26. 01. – 03. 02. 2013

]]>

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove