REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sv. misie Košice – Ťahanovce 26.01. -03. 02. 2013

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove