REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sv. misie Nižný Žipov 14. – 22. 9. 2013