Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Školské misia na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach

„Obráťte sa ku mne celým srdcom“.
Toto bolo hlavne motto sv. misií, ktoré sa konali v dňoch od 13. – 16. marca 2023 na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach. Učitelia a žiaci a ich rodičia sa mohli stretnúť s Božím milosrdenstvom a láskou, ktoré práve redemptoristi o. Jozef Kišák CSsR a brat Gorazd Figura CSsR šírili a približovali na stretnutiach, kde odznelo veľa slov a svedectiev spojených s Ježišovou nekonečnou láskou.
Redemptoristi pre lepšie priblíženie deťom a mladým o Ježišovom milosrdenstve si pripravili aj rôzne scénky ako bola napríklad o márnotratnom synovi, kde je dokonalé zdôraznená Ježišova láska k ľudom. O. Jozef Kišák CSsR zdôrazňoval aj to, ak chcem, aby prešla iskra medzi mnou a Pánom Bohom je potrebná modlitba, na ktorú dnešný človek zabúda.
Autor: Michal Lukáč

Školské misie v Košiciach

Obrázok 1 z 11

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email