REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie Kežmarok a Ľubica 19.-27.10.2019

Redemptoristi západného a východného obradu viedli ľudové misie v Kežmarku a Ľubici v rámci mimoriadneho misijného mesiaca október, presnejšie 19.-27. októbra. Medzi gréckokatolíckymi veriacimi misie viedli o. Jozef Jurčenko a o. Jozef Kišák. Požehnaný čas svätých misií začal už v piatok 18. októbra 2019 večernou krížovou cestou mučeníkov misií a svedkov viery v Ľubici. Na záver krížovej cesty misionári požehnávali Kežmarok a Ľubicu s neďalekého vrchu, kde je vybudovaná nádherná krížová cesta s veľkým krížom. Program svätých misií bol obohatený o ranné molebeny či akatist s krátkymi katechézami o modlitbe, stretnutím s deťmi a mládežou, stavovskými stretnutiami so ženami a mužmi, liturgickým slávením, obnovou krstných a manželských sľubov, pomazaním chorých a osobnými rozhovormi s veriacimi. Veľké poďakovanie patrí o. Mariánovi Sterančákovi, jeho manželke Jozefíne, dcéram, všetkým veriacim za srdečne prijatie a krásne chvíle strávene vo farnosti. 

 

Jozef Kišák CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza