REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie Livov a Livovská Huta

Dve malé obce Livov a Livovská Huta, filiálky farnosti Lukov v dňoch 3. – 11. 10. 2015 prežívali svoje sväté misie. Nakoľko ide o menší počet obyvateľov, rozhodli sme sa zorganizovať dvoje misií súčasne. O. Milan Zaleha CSsR ohlasoval Božie Slovo v obci Livovská Huta a o. Miroslav Bujdoš CSsR prichádzal s evanjeliovou radosťou medzi obyvateľov Livova. V stredu sa veriaci oboch obcí spojili a pobožnosť krížovej cesty ako aj putovanie s misijným krížom po dedine sa odohrávalo v obci Livov. Z počiatku ľudia vyjadrovali obavy z misijného každodenného programu, nakoľko sú zvyknutí do chrámu prichádzať iba v nedeľu a vo sviatok. Postupným prelamovaním bariér a obáv sme sa dopracovali k rodinnému spoločenstvu veriacich a za to si obyvateľov Livova a Livovskej Huty veľmi vážime. O. Juraj Danko ml., spolu so svojou manželkou Monikou, dcérou Evkou a synom Danielom prichádzali na večerné slávenia striedavo raz do Livovskej Huty a raz do Livova.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza