Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Sväté misie v Bukovciach

Sväté misie v Bukovciach V dňoch 14.-22.4.2018 sa vo farnosti Bukovce konali Sväté misie po 20. rokoch, pod vedením otcov redemptoristov, o. Jozefa Jurčenka CSsR a o. Miroslava Bujdoša CSsR. Sväté misie začali v sobotu popoludní, slávnostným privítaním otcov misionárov, po ktorom nasledovala svätá liturgia s misijnou kázňou pre všetkých veriacich z farnosti. Nedeľňajšia téma misijnej kázne znela: „ Boh je láska“. Popoludní sa otcovia misionári spoločne s veriacimi farnosti stretli v chráme pri slúžení večierne, po ktorej nasledovala procesia na cintorín. Tu sa všetci spoločne pomodlili panychídu za zomrelých. V nasledujúcich dňoch sa pravidelne v dopoludňajších hodinách stretávali otcovia misionári s veriacimi v chráme pri modlitbe molebenu k blahoslaveným mučeníkom, nasledovala škola modlitby a postupne v jednotlivých dňoch program pokračoval stretnutím otcov misionárov s deťmi materskej školy, žiakov základnej školy, návštevou chorých spojenou so sviatosťou zmierenia a pomazania chorých. Hlavnými témami počas misijných dní boli: „Hriech, Viera a obrátenie, Smrť, Ježiš je Pán, Eucharistia, Matka Ustavičnej Pomoci a Modlitba“. Jedným z mnohých silných zážitkov počas misijného týždňa bola najmä veľmi dojímavá obnova manželských sľubov, sviatosť pomazania chorých, ale aj Krížová cesta s nesením misijného kríža po dedine. Posledným bodom svätých misií bolo poďakovanie otcom misionárom a posvätenie misijného kríža.

 

Autor: Danka Vasiľová

foto: Tomáš Palička

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email