REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie v Giraltovciach

V gréckokatolíckej farnosti Matky ustavičnej pomoci v Giraltovciach sa v dňoch 20. – 28. mája 2017 konali ľudové misie pod vedením otcov misionárov redemptoristov o. Jozefa Jurčenka CSsR a o. Miroslava Bujdoša CSsR. Otcovia slúžili veriacim svojimi príhovormi, vysluhovaním sviatostí pokánia, eucharistie i pomazania nemocných. Viedli obnovu manželských i krstných sľubov, krížovú cestu a novénu k Matke ustavičnej pomoci. Osobitne sa stretli s mužmi a ženami, tiež s mládežou v školách. Vďační farníci i veriaci z okolia prežili duchovnú obnovu, akú mnohí z nich ešte nemali možnosť okúsiť.

 

Dušan Chapčák

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza