REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie v Ihľanoch

V dňoch od 15. do 23. júna 2019 prežívali veriaci farnosti Ihľany požehnaný misijný čas. Naposledy sa Sväté misie v tejto farnosti konali pred osemdesiatimi rokmi. Otcovia redemptoristi Jozef Jurčenko a Jozef Kišák svojimi kázňami upriamili pozornosť poslucháčov na Boha, ktorý je láska. Poukázali na najväčšie zlo sveta, ktorým je hriech. Pozvali prehlbovať vieru a rozpálili túžbu po obrátení. Zamýšľali sa nad poslednými vecami každého človeka a povzbudili k príprave na hodinu smrti. Ukázali, kto má byť Pánom života každého kresťana a pozvali k častému prijímaniu Eucharistie. Neopomenuli ani úctu k Matke Ustavičnej Pomoci. Posilňovali vo viere na stavovských stretnutiach, navštívili žiakov na základnej škole, venovali sa deťom i mládeži na stretnutiach. Navštívili chorých, modlili sa za zosnulých, ponúkali možnosť sviatosti zmierenia i duchovných rozhovorov, viedli obnovu krstných i manželských sľubov. Osobitné miesto mala hlboká pobožnosť Krížovej cesty v sprievode obcou  a Eucharistická poklona s odprosením za hriechy farnosti. Dopoludňajšie molebeny svojou prítomnosťou obohatili aj deti z miestnej materskej školy. Tento milostiplný čas bol zakončený poďakovaním o. Jána Bočkaja, správcu farnosti a posvätením misijného kríža. Otcovia misionári pripomenuli, že aj keď misie síce končia, život viery má však pokračovať a rásť. Je potrebné Pánovi neustále ďakovať a učiť sa od neho. Veriaci, ktorí v hojnom počte navštevovali chrám, boli povzbudení a posilnení kázňami i prítomnosťou otcov misionárov.

 

Slávka Bočkajová

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove