REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie v Kružľove

„Otče, ja by som Vašu kázeň počúvala do večera“

V dňoch 23.-31. marca 2019 sa v Kružľove konali sväté misie. Správca farnosti o. Michal Kuruc ml. pozval do farnosti redemptoristov o. Jozefa Jurčenka CSsR a o. Miroslava Bujdoša CSsR. Otvorenosť a srdečnosť miestnych veriacich, vytvárala atmosféru duchovnej rodiny. Okrem misijného programu, ktorý sa dial počas jednotlivých dní v chráme vznikali spontánne rozhovory v uliciach obce. Pani riaditeľka miestnej základnej školy otvorila dvere svojich tried, aby aj žiaci od prvého do deviateho ročníka mohli v rámci vyučovania sa stretnúť so svedectvom misionárov. „Otče, ja by som Vašu kázeň počúvala do večera“ povedala jedna z veriacich o. Jozefovi. Počas ôsmich dní pri prestole stáli štyria kňazi – o. Michal Kuruc ml. a kaplán o. Pavol Vasiľ a obaja redemptoristi – čím sa vytvorilo silné kňazské spoločenstvo, čo docenila istá veriaca slovami: „otče, my potrebujeme vidieť kňazov, ktorí sú pokorní a zároveň odvážni, kňazov, ktorí sú ochotní nás vypočuť a modliť sa s nami, to všetko máme u našich dvoch kňazov o. Michala a o. Pavla, tento týždeň toto kňazské spoločenstvo sa rozšírilo ešte aj o Vás dvoch, veľmi sme za to vďační“.

Nech Boh žehná farnosť v Kružľove a ďakujeme obom kňazským rodinám o. Michala a o. Pavla za rodinné prijatie.

 

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza