REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie v Lekárovciach

V dňoch 9. – 17. apríla 2016 sa v Lekárovciach konali sväté misie. Na pozvanie o. ThDr. Mareka Peja, PhD. do farnosti prišli misionári redemptoristi o. Jozef Jurčenko CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR. Každým dňom počet prítomných veriacich na obradoch rástol. Svätých misií sa zúčastnil aj pán farár z rímskokatolíckej farnosti v Lekárovciach Mgr. Jozef Križalkovič. Pán starosta, Milan Örmezey, v priebehu misií zhodnotil: „v uliciach našej obce je teraz v čase misií iná atmosféra a to dokonca si všímajú aj tí, ktorí do chrámu nechodia“. Nezabudnuteľným zážitkom bol spev miestneho chrámového zboru „Máriine dietky“. Pozornosť si zasluhuje fakt, že zboristi spievali v plnosti všetky obrady počas celého misijného programu, tak predpoludním ako aj popoludní. Obetavosť týchto ľudí motivovala mnohých iných. Ako pred chrámom istá pani poznamenala na otázku, či nepotrebuje teraz pracovať na záhrade, keď počasie je tak priaznivé: „otče, sadiť môžeme aj na budúci týždeň, misionárov tu nemáme vždy“.

Ďakujeme Lekárovčanom za prijatie a spoločné modlitby. Naša vďaka zvlášť patrí o. Marekovi, jeho manželke Slávke a ich dvom synom Marekovi a Matúšovi za rodinnú atmosféru, ktorú nám vytvorili. Nech Matka ustavičnej pomoci vyprosuje celej rodine o. Mareka aj všetkým Lekárovčanom odvahu žiť život podľa Krista. A nech Lekárovce budú naozaj miestom, kde sa človek môže liečiť z uponáhľanosti, povrchnosti a smútku. Nech Lekárovce budú Lekárovcami v tom pravom slova zmysle.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza