REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie v Milpoši

Po prvý krát v histórii gréckokatolíckej farnosti v Milpoši sa konali sväté misie v čase 28.4.-6.5.2018. Miestny správca farnosti o. Jozef Špes pozval misionárov o. Jozefa Jurčenka CSsR a o. Miroslava Bujdoša CSsR. Táto farnosť je výnimočná prítomnosťou veľkého počtu detí a mládeže. Vo farnosti slúži asi 25. miništrantov a tri detské, či mládežnícke zbory. Hojná účasť veriacich počas týchto milostiplných dní svedčila o otvorených srdciach veriacich farnosti. Okrem obvyklého programu, ktorý misie ponúkajú, sa misionári stretli s deťmi v miestnej základnej škole, navštívili tiež rómsku triedu žiakov a počas štátneho sviatku (1.5.) sa v kultúrnom dome uskutočnilo stretnutie s mládežou. Vďačnosť všetkých zúčastnených bola vyjadrená zvlášť v poďakovaniach Matke Ustavičnej Pomoci, ktoré veriaci mohli prinášať na malých lístočkoch pred jej ikonu. „Otče počas týchto dní v našich rodinách zasvietilo Slnko, ktoré prinieslo Božie svetlo a Božie teplo do našich vzťahov – ďakujeme Vám otcovia misionári“ – vyznala istá pani pri rozlúčke stojac pod misijným krížom.

Ďakujeme Nebeskému Otcovi, že gréckokatolíckej Cirkvi požehnal túto farnosť v Milpoši a prajeme požehnanie do ďalších rokov.

 

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza