REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie v Miňovciach

V dňoch 23. 04. – 01. 05. 2016 sa v Miňovciach konali sväté misie. Na pozvanie miestneho správcu farnosti, o. Alexandra Andrejka, do farnosti prišli redemptoristi – o. Jozef Jurčenko CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR. Posledné misie tu konali v roku 1923, dnes už blahoslavený, o. Metod Dominik Trčka CSsR a o. Stanislav Nekula CSsR. Veriaci farnosti svojou hojnou účasťou, ale aj úprimnými a vrúcnymi osobnými rozhovormi s misionármi, dávali najavo svoju túžbu po živom Bohu. Svätých misií sa zúčastňovali aj veriaci okolitých obcí.  Krížová cesta po dedine, predpoludňajšie pobožnosti, stavovské stretnutia pre mužov, ženy, deti a mladých, sviatosť zmierenia, obnova krstných, či manželských sľubov, adorácia s odprosovaním za hriechy v dedine a v neposlednom rade návšteva chorých, či večerné sväté liturgie s misijnými kázňami boli ohromným darom tak pre veriacich ako aj pre misionárov.

Chceme poďakovať o. Alexandrovi s manželkou Lenkou Andrejkovcom a ich deťom Adamovi a Lenke za rodinné prijatie. Povzbudenie kňazskej rodiny je pre nás rehoľníkov inšpiráciou obetavej lásky a vernosti. Nech Matka ustavičnej pomoci vezme pod ochranu celú farnosť Miňovce, rodiny, manželstvá, starých ľudí, tých, ktorým sa manželstvo rozpadlo, nech vstupuje so svojou materinskou láskou do každého domu v Miňovciach.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza