REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie v Mlynarovciach 18. – 22. 09. 2019

Naši dvaja misionári – o. Jozef  Jurčenko CSsR a o. Jozef Kišák CSsR – viedli sväté misie v Mlynarovciach, ktoré boli v tejto farnosti po sedemdesiatich rokoch. Správca farnosti o. Matúš Verba, jeho manželka Veronika a ich tri deti, spolu s veriacimi privítali misionárov veľmi srdečne. Sväté misie boli pre veriacich s Mlynaroviec požehnaným a vyproseným časom. Jedným z vrcholov svätých misií bola krížová cesta z misijným krížom po obci. Misionári navštívili aj chorých ľudí v ich domovoch a vysluhovali pre nich sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania chorých. Podali im tiež Eucharistiu. Súčasťou misijného programu bolo pomazanie chorých v chráme a tiež obnova manželských sľubov. Vyprosujeme všetkým veriacim v Mlynarovciach, na čele s o. Matúšom, veľa Božích milosti a vzrastanie vo viere.

 

Jozef Troja CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza