REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie v obci Havaj

V dňoch 15. – 23. 09. 2018 sa v obci Havaj konali sväté misie, ktoré viedli o. Jozef Jurčenko CSsR a o. Jozef Kišak CSsR. Počas misii otovia misionári hovorili vo svojích homíliach o niektorých dôležitých témach, napr. Boh je láska, O obrátení, Ježiš je Pán, O Bohorodičke a pod. Misionári sa počas misií stretli na stavovských stretnutiach s mužmi a ženami, ale nezabudli ani na deti a mládež. Jedno dopoludnie počas misií strávil o. Jozef Kišak CSsR aj v miestnej škole medzi žiakmi. Sväté misie boli pre túto obec určite požehnaným časom, keď Boh menil k lepšiemu srdcia ľudí.

 

o. Jozef Kišak CSsR