REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie v obci Milpoš – článok od veriacich

Chcem Ti ukázať mocné a úžasné veci…“ (Jer. 33,3)


V dňoch 28.4. – 6.5.2018 sa po prvýkrát v histórii našej farnosti uskutočnili sväté misie, ktoré viedli otcovia redemptoristi z Michaloviec a Stropkova, o. Jozef Jurčenko a o. Miroslav Bujdoš.
Najstarší ľudia v našej obci si z rozprávania svojich rodičov spomínajú na akýchsi misionárov už v minulosti, v záznamoch redemptoristov však zmienka o misiách v Milpoši nie je. Je však možné, že k nám zavítali v rámci pôsobenia v Ľutine či inej blízkej dedine, alebo misie konala iná rehoľa.
Požehnaný čas sv. misií začal sobotnou svätou liturgiou, na ktorej náš správca, o. Jozef Špes, privítal otcov misionárov a odovzdal im epitrachily-symboly kňazstva, ako znak, že počas nasledujúcich deviatich dní to budú oni, kto sa bude starať o obnovu našich sŕdc cez počúvanie Božieho slova. Misionári sa dotkli základných tém ako Boh je láska, hriech, spoveď, večný život, Ježiš je Pán, Eucharistia, manželstvo, Mária, prostriedky spásy a modlitba. Program bol obohatený aj o ranné molebeny či akatist s krátkymi katechézami o modlitbe. Veľmi zaujímavé boli aj stavovské stretnutia pre ženy, mužov, deti i mládež, kde sa otcovia redemptoristi prihovárali osobitne každej skupine. Nádherným časom bola aj Krížová cesta s nesením misijného kríža po obci. Rozjímania počas jednotlivých zastavení, modlitby a prosby otcov misionárov nás prinútili hlbšie sa zamyslieť nad prežívaním našej viery, a možno pomohli prežiť aj prebudenie či znovuobjavenie chuti do života s Kristom. A to bolo aj hlavným cieľom svätých misií. Sme vďační za túto možnosť duchovnej obnovy, ktorú sa mnohí z nás rozhodli využiť a neodmietli pozvanie.
V nedeľu sme po slávnostnej sv. liturgii a poďakovaní o. misionárom zakončili sväté misie posviackou misijného kríža, ktorý bude pripomínať všetko, čo sa v našej farnosti v tomto milostivom čase udialo, že Boh prostredníctvom svojich služobníkov, ktorých k nám poslal, ukázal naozaj „mocné a úžasné veci“.

 

Veronika Andraščíková

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza