REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie v Orechovej

Dňa 8.3.2020 sa v našej farnosti Vyšné Nemecké vo filiálnej obci Orechová začali vôbec prvé sväté misie, ktoré viedli otcovia redemptoristi o. Jozef Jurčenko CSsR a o. Jozef Kišák CSsR. Počas týchto dní trvania svätých misií mali veriaci možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, duchovným rozhovorom, hlbšie sa zamyslieť nad duchovnými témami a načerpať silu z Eucharistie. Sväté misie začali nedeľnou slávnostnou svätou liturgiou, počas ktorej sme počuli povzbudivé slova o Božej láske. Myšlienka, ktorá zasiahla srdcia veriacich o tom, že Boh nedokáže nemilovať. Tieto slová boli povzbudením do ďalších dni, kde sa otcovia redemptoristi prihovárali v pondelok ženám, aké je ich poslanie v živote. Ďalší deň patril mužom vo farnosti a ich úloha v živote ako muža, otca v rodinách.

            Boh koná, aj keď my často nechápeme, nevieme dôvody. Tieto sväté misie Boh požehnal, aj keď prvý krát v histórii sväté misie boli dňa 11.3.2020 prerušené z dôvodu mimoriadnej situácie COVID – 19. Mnoho otázok – prečo pravé teraz počas týchto dní? Boh koná, aj keď my sa domnievame, že sa nič nedeje. Tento čas prerušenia svätých misií sme si mohli hlbšie uvedomiť vzácnosť a túžbu po prijatí Ježiša v Eucharistii.

            Pán Boh požehnal po pol roku pokračovanie svätých misií 9.9.2020, ktoré nám ukázali moc znova načerpať silu a pokoj do života. Pravé v tento deň o. Jozef Jurčenko CSsR slávil svoje 60-te narodeniny. Po svätej liturgii za krásneho počasia nasledovala krížová cesta okolo chrámu. Pri každom jednom zamyslení sme mali možnosť premýšľať vo svojich srdciach nad svojim životom. Počas nasledujúcich dní sme mali možnosť prijať Ježiša za svojho Pána v podobe obnovy krstných sľubov. Mohli sme prijať sviatosť pomazania chorých a kto nebol na pomazanie chorých prijal pomazanie olejom s modlitbami za uzdravenie na tele a duchu k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi. Manželia mali možnosť si obnoviť svoje manželské sľuby. Veľmi silným momentom počas týchto svätých misií bola Adorácia za odprosenie hriechov farnosti. Počas tejto Adorácie nás nádherným spevom a hudbou sprevádzal o. Jozef Kišák CSsR.

            Na záver svätých misií bol posvätený misijný kríž a zároveň sme sa poďakovali otcom redemptoristom, ktorý si počas týchto dní našli cestu k srdciam veriacich. Ich láskavé a povzbudivé slová nám ostanú dlho v srdci, aby sme z nich čerpali do ďalších dni života.

            Nech dobrý Pán Boh žehná ich námahu, úsilie a vyprosujeme veľa milosti a požehnania do ďalších dni. Ďakujeme za požehnaný čas svätých misií.

 

Zlatica Onisiková        

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza