REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie v Poprade

V sobotu 5. novembra prišli do našej farnosti vzácni hostia, otcovia misionári – Mikuláš Tressa, CSsR; Miroslav Čajka, CSsR a Miroslav Bujdoš, CSsR. Náš duchovný otec Miroslav Bartoš odovzdal otcovi Mikulášovi kľúč od farnosti a tak sa mohli, pod jeho vedením, začať prvé Sväté misie našej farnosti. Otvorila sa pre nás deväťdňová misijná škola. Každý deň sme sa stretávali na sv. liturgiách aj inom programe. Misionári nás učili, otvárali nám zmysly aj srdcia; viedli nás bližšie k Bohu…

Vydali sme svedectvo o našej viere, keď sme sa modlili Krížovú cestu v uliciach mesta. Obrátili sme svoje srdcia a vyznali hriechy vo sviatosti zmierenia. Vyznali sme, že Ježiš je náš Pán a Spasiteľ. S bratom Gorazdom, CSsR sme sa učili modliť. Na osobitných katechézach sa stretli deti a ich rodičia, mládež, muži, ženy aj vdovy. Obnovili sme si krstné sľuby, manželia si obnovili manželské sľuby. Rozjímali sme o úcte k Panne Márii, Bohorodičke – Matke ustavičnej pomoci. Adorovali sme Ježiša v Najsvätejšej Eucharistii. Odprosovali za všetko zlé… Otcovia sa venovali deťom a mladým, aby ich zapálili pre Božie veci. Prijali sme sviatosť pomazania chorých na uzdravenie duše i tela. Ohlásili nám radostnú zvesť, že už sa nemusíme báť smrti, lebo Ježiš zomrel za nás a premohol smrť. Skôr, než sa s nami rozlúčili, nás poučili o spôsoboch, ako aj naďalej zotrvať v tom, čo sme si zaumienili.

Bolo to deväť dlhých dní, oveľa náročnejších pre otcov misionárov, ako pre nás. Za ich obetu im ďakujeme a budeme ich v modlitbách sprevádzať aj na ďalších cestách. My sa vrátime do každodenného života, ale nie do starých koľají. Ostaneme na rovnakých miestach, ale už budeme novými ľuďmi. Pretože už sme mŕtvi hriechu a žijeme Bohu v Kristovi Ježišovi. (porov. Rim 6, 11)

 

Text: Matej Bartoš

Fotografie nájdete vo fotogalérii: Jozef Mackovjak

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza