REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie vo farnosti Choňkovce


Na pozvanie o. Jozefa Fabišika, administrátora farnosti Choňkovce (okr. Sobrance) zavítali k nám po 74 rokoch redemptoristi o. Jozef Jurčenko CSsR a o. Jozef Kišák CSsR, aby povzbudili veriacich vo viere.
Sväté misie sa uskutočnili v dňoch 22.03 – 26.03.2023. Bol to požehnaný a milostivý čas, kde sme mohli zastaviť sa, stíšiť, a načerpať veľkú duchovnú silu
Každý deň svätých misií bol naplnený školou spoločnej modlitby, sv. liturgií, katechéz pre ženy, mužov, deti a mládež. V homíliách rezonovali témy : Boh je láska, Hriech, Viera a obrátenie, Matka Ustavičnej pomoci a Kríž.
Otcovia misionári slúžili veriacim vysluhovaním sviatosti zmierenia, navštevovali chorých, udeľovali Pomazanie chorým. Hlboký dojem zanechala obnova krstných sľubov a eucharistická pobožnosť, kde sme odprosovali za hriechy farnosti. Pri obnove manželských sľubov bolo vidieť lásku, úctu, dojatie manželov aj po rokoch ich spoločného života.
Krížovou cestou s nesením misijného kríža po dedine sme sprítomnili Pána Ježiša v jeho utrpení a zároveň samých seba naplnili veľkou nádejou, že po smrti nastáva radostné Christos Voskrese.
Sv. misie boli ukončené veľkou výzvou pre každého tým, že všetci môžeme zmeniť svet k lepšiemu, keď začneme milovať, konať dobro každý tam, kde je, v rodine, farskom spoločenstve, dedine, meste, celom svete.
Nech nám tieto milosti, ktoré sme získali, pomôžu uskutočňovať túto výzvu na Božiu česť a slávu.

Autor: Darina Kašajová

Sväté misie Choňkovce

Obrázok 1 z 9

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori